Phim bộ

Sao Trời Biển Rộng 40/40-Thuyết Minh Sao Trời Biển Rộng Star Of Ocean 2021
Hiệp Sĩ Cung Hoàng Đạo (Phần 2) 06/06-Thuyết Minh Hiệp Sĩ Cung Hoàng Đạo (Phần 2) Saint Seiya: Knights of the Zodiac (Season 2) 2020
Học Viện Cảnh Sát 16/16-Thuyết Minh Học Viện Cảnh Sát Police University 2021
Lực Lượng Nền Móng 10/10-Thuyết Minh Lực Lượng Nền Móng Foundation 2021
Bông Hoa Dục Vọng 33/33-Thuyết Minh Bông Hoa Dục Vọng Raan Dok Ngiw 2022
Hương Hoa Đạt Phước 45/45-Lồng Tiếng Hương Hoa Đạt Phước Scent of Love 2019
Thầy Lang Trúng Mánh 28/28-Thuyết Minh Thầy Lang Trúng Mánh Thong EK: The Herbal Master 2019
Dữ Quân Ca (Mộng Tỉnh Trường An) 49/49-Lồng Tiếng Dữ Quân Ca (Mộng Tỉnh Trường An) Dream of Chang'an 2021
Lệnh Cho Trái Tim Ngừng Yêu Em 22/22-Thuyết Minh Lệnh Cho Trái Tim Ngừng Yêu Em Irresistible 2021
Bóng Ma Anh Quốc (Phần 1) 06/06-Thuyết Minh Bóng Ma Anh Quốc (Phần 1) Peaky Blinders (Season 1) 2013
Xưa Kia Có Ngói Lưu Ly 34/34-Thuyết Minh Xưa Kia Có Ngói Lưu Ly Memory Of Encaustic Tile 2022
Trợ Lý Của Thiên Vương 24/24-Thuyết Minh Trợ Lý Của Thiên Vương Assistant Of Superstar 2022
Dòng Tộc Bridgerton 08/08-Lồng Tiếng Dòng Tộc Bridgerton Bridgerton 2020
Thám Tử Sherlock (Phần 3) 03/03-Thuyết Minh Thám Tử Sherlock (Phần 3) Sherlock (Season 3) 2014
Chỉ Là Quan Hệ Hôn Nhân 24/24-Thuyết Minh Chỉ Là Quan Hệ Hôn Nhân Once We Get Married 2021
Bửu Bối Thần Kỳ 1000/1000-Thuyết Minh Bửu Bối Thần Kỳ Pokemon Season 01 1998
Người Truy Án (Khu Vực Nguy Hiểm) 24/24-Thuyết Minh Người Truy Án (Khu Vực Nguy Hiểm) Danger Zone 2021
Lạp Tội Đồ Giám 20/20-Thuyết Minh Lạp Tội Đồ Giám Under The Skin 2022
Chuyện Tình Biển Xanh 43/43-Thuyết Minh Chuyện Tình Biển Xanh Matcha Anda 2022
Thám Tử Sherlock (Phần 4) 03/03-Thuyết Minh Thám Tử Sherlock (Phần 4) Sherlock (Season 4) 2017
Nhân Duyên Đại Nhân Xin Dừng Bước 24/24-Thuyết Minh Nhân Duyên Đại Nhân Xin Dừng Bước Ms. Cupid In Love 2022
Dòng Tộc Bridgerton 2 08/08-Lồng Tiếng Dòng Tộc Bridgerton 2 Bridgerton season 2 2022
Tử Xuyên (Phần 1) 12-Thuyết Minh Tử Xuyên (Phần 1) Zi Chuan (Season 1) 2021
Thượng Thực 40/40-Thuyết Minh Thượng Thực Royal Feast 2022
12345Cuối