Phim tu chinh khe: tu chinh khe

Yên Ngữ Phú 34/34-Thuyết Minh Yên Ngữ Phú The Autumn Ballad 2022
Công Chúa Của Ảnh Đế 30/30-Thuyết Minh Công Chúa Của Ảnh Đế Be My Princess 2022
Dấu Vết 36/36-Thuyết Minh Dấu Vết Trace 2020
Cửu Châu Thiên Không Thành 2 34/34-Thuyết Minh Cửu Châu Thiên Không Thành 2 Novoland: The Castle in the Sky 2 2020
Thủ Hộ Thần 36/36-Lồng Tiếng Thủ Hộ Thần Guardian Angel 2018
Phượng Dịch 41/41-Lồng Tiếng Phượng Dịch Legend of the Phoenix 2019
Trả Lại Thế Giới Cho Em 58/58-Lồng Tiếng Trả Lại Thế Giới Cho Em Return The World To You 2019